خانم لیلا سواعدی

مربی پیش دبستانی

کاردانی علوم تربیتی گرایش تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
سوابق کاری: ۱۱ سال آموزشی
دوره ها: مربیگری در کانون مهدها. به مدت ۶۴ ساعت _  شرکت در دوره ضمن خدمت _ گذراندن کارگاه  روانشناختی  کودک ویژه مربیان پیش دبستانی_ کارگاه اختلالات یادگیری ویژه مربیان پیش دبستانی_ کارگاه مهارتهای زندگی ویژه مربیان پیش دبستانی_کارگاه روش تدریس ویژه مربیان جدید الورود در مراکز پیش دبستانی _ کارگاه برنامه ریزی کلاس ویژه مربیان پیش دبستانی - کارگاه مهارتهای اجتماعی  ویژه مربیان مهدکودک وپیش دبستانی _کارگاه آموزشی مهارتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم _ دوره آموزشی و کارگاه آموزشی محیط زیست و دولت سبز_ دوره آموزشی مکتب القرآن کریم _ شرکت درتمام کارگاه های آموزشی ناحیه یک ‌

خانم سارا جلالی

پایه ششم

کارشناسی فیزیک چمران
4 سال سابقه آموزشی
دوره ها: دوره تخصصی آمادگی تیزهوشان برای پایه های ششم و دوره های تخصصی پایه ششم

خانم عاطفه شولی

پایه پنجم

لیسانس ریاضی کاربردی
6 سال سابقه آموزشی
دوره ها: روش ها و فنون تدریس و سند تحول کارگاه های علوم ریاضی فارسی

خانم مهناز مکرانی

پایه چهارم

لیسانس آموزش ابتدایی
۱۳ سال سابقه آموزشی
دوره ها:کارگاه آمورشی علوم، ریاضی، مطالعات اجتماعی، ارزشیابی توصیفی و طرح ملی شهاب

خانم نسترن محمد پور

پایه سوم

فوق دیپلم آموزش ابتدایی
10سال سابقه آموزشی
دوره ها: تمامی دوره های ضمن خدمت و توصیفی وکارگاهای قرآن وعلوم و فارسی پایه سوم

خانم افسانه بهمئی

پایه دوم

دیپلم علوم انسانی
20 سال سابقه آموزشی

خانم سیما شهربان نژاد

پایه اول

فوق دیپلم آموزش ابتدایی
 18 سال سابقه آموزشی

آقای امیر بنی طرفی

نماینده حقوقی و مؤسس مجوز حقوقی

فوق لیسانس فقه و حقوق جزا
19 سال سابقه اداری و اجرایی

آقای یوسف بنی طرفی

مدیر و مؤسس بدو تاسیس

لیسانس فقه و مبانی حقوق
53 سال سابقه آموزشی (تدریس و مدیریت)

طراحی و پیاده سازی: راد وب