فضای مدرسه

تعداد بازدید: 140
بسمه تعالی
متراژ کلی: ۵۰۰ متر مربع
زیر بنا: ۳۰۰ متر مربع
تعداد کلاس: ۷
تعداد دفتر ۲
تعداد سرویس بهداشتی: ۴
کریدور مرکزی: ۴۰ متر مربع
طراحی و پیاده سازی: راد وب