میثاق نامه کارکنان

تعداد بازدید: 115
میثاق نامه معلمی ( منشور اخلاقی آموزگاران دبستان غیر دولتی پسرانه مبین)
بسم الله الرحمن الرحیم
هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین (سوره ی جمعه آیه 2)
     با نام و یاد پروردگار جهانیان٬ معلم و مربی بشریت، و درود بیکران نثار انبیاء و اولیاء گرانقدر٬ پیشگامان پاکی و هدایت گری٬ سلام بر معمار و معلم کبیر انقلاب اسلامی٬ رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی و با پاسداشت خاطره ی معلمان بزرگ انقلاب اسلامی٬ استاد شهید مطهری و یاوران پاک نهاد٬ شهیدان رجایی و باهنر.
     اکنون که به فضل خدا به عنوان معلم٬ در ابتدای طریقت گرانسنگ تعلیم و تربیت قرار گرفته ایم٬ با استعانت از الطاف رحمانی و در سایه سار توجهات  حضرت ولی عصر (عج) و در پیشگاه قران کریم سوگند یاد می کنیم که:
     به عنوان یک مسلمان متعهد در قلمرو تعلیم و تربیت پاسدار مجاهدت های امام راحل عظیم الشان، خون پاک شهدای انقلاب اسلامی  و هشت ســال دفــاع مقدس و منویــات مقــام معظم رهبری بـاشیم.
 • از نــام نیک و شریف ایــن خدمت پــر افتخـــــار پـــاسداری کــنیم.
 • نسبت به ارتقاء مهارت های حرفــــه ای و شغلی خـــود اهتمام ورزیم.
 • در رعایت قـوانین و مقررات و مقابله با تخلفات احتمالی خواهیم کوشید.
 • همواره سلامت و شادابی و نشاط را در محیط کار و آموزش ترویج نماییم.
 • با رعـایت عدالت و انصـــاف، رضایت دانش آمــوزان و اولــیاء را مــد نظر خواهیم داشت.
 • بــرای ایـــجاد جامعه ی مهدوی در تــربیت یاران آن حضرت بی وقفه نیز تلاش نماییم.
 • تمام توان خود را برای انجام مطلوب وظایف شغلی  و مسئولیت های قانونی به کار گیریم.
 • تمـــامی دانش٬ مهـــارت و توان خود را به منظـــور تـوسعه و پیشرفـت امـر تعلیم و تربیت کـــشور به کار گیریم.
 • با تقویت روحیه ی کـــار و تلاش٬ خلاقیت و ابتکـــار را در تمـــام زمینه هـــای علمی و فـــرهنگی به کار گیریم.
 • در همه حال به احکـام الهی٬ قانون اساسی٬ مقررات حـاکم و مصـالح نظام مقدس جمهوری اسلامی پــایبند باشیم.
 • در ایجاد کانون محبت و مهرورزی نسبت به دانش آموزان گرانقدر و آینده ســازان ایـران اسلامی همواره کوشا باشیم.
 • با خوشرویی و مشارکت جویی، برای ایجاد و تقویت فضای معنوی و علمی مدرسه، خود را موظف و متعهد می دانیم.
 • مشکلات فردی خــودم و وابستگی هــای جـناحی، طایفه ای و دیگر امور را در انجام وظایفمان دخالت نخواهیم داد.
 • خواسته هـــای قـــانونی ارباب رجــوع را در چـــارچوب وظایف خــود بــا صحت، دقت و سرعت به وی ارائه دهیم.
 • با « عبــادت دانستن تعلیم و تعلم » برای ارتقـــای مـهارتهای علمی و مهارتی خود، همکــاران و دانـش آموزانــمان خواهیم کوشید.
 • خـــداوند را همواره ناظر بر پندار و گفتــار و اعمـالمان دانسته و رعایت تقوی و رضایت الهی سرلوحه ی کارهایمــان قرار خواهیم داد.
 • با حضور به موقع و با برنامه در محل کار و رعایت آراستگی ظـاهری، نمونه شایسته ای از نظم و انضباط فردی و اجتمـاعی خواهیم بود.
 • با استواری و جدیت ، خود را مسئول آموزش و پرورش دانش آمـوزان و امانتدار و مربی بزرگترین سرمایه های انسانی خـواهیم دانست.
 • خود را ملزم به حفظ اسرار فردی و خانوادگی دانش آموزان می دانیم و در امانتداری و حفاظت از اموال و بیت المال کوشـا خواهیم بود.
 • در محدوده ی وظایف شغلی، اطلاعات و راهنما یی های لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در خدمت، شفاف ســازی خــواهیم کرد.
 • به نظرات و پیشنهادات مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها بــرای بهبود عملکرد آموزشگـــاه با دید منطقی به آنهــا توجه کنیم.
 • روحیه ی انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده ی دیگران را به عنــوان فــرصتی برای صلاح و بهبود خــود و فعــالیت هایمان بدانیم.
ستاد طرح تکریم ارباب رجوع دبستان غیر دولتی پسرانه مبین

طراحی و پیاده سازی: راد وب