سه شنبه 17 تیر 1399
تعداد بازدید: 147

تعمیرات اساسی و زیبا سازی فضای فیزیکی دبستان مبین

طرح بازسازی و زیباسازی فضای فیزیکی دبستان مبین انجام شد.

در این طرح:
سقف مدرسه به طور کامل سفیدکاری و نقاشی گردید
کف اعیان شامل کلاس ها و راهروها سرامیک گردید
برق مدرسه ساماندهی شد
و...اطلاعیه ها

مطالب بیشتر

طراحی و پیاده سازی: راد وب